Säljare B2B (Account Manager)

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm Göteborg
80 veckor heltid varav 22 veckor LIA/Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare Stockholm: Eva Ragnehag eva.ragnehag@ssb.se
Utbildningsledare Göteborg: Johanna Collander johanna@elevera.org
Utbildningsledare Malmö: Ulrika Delin ulrika.delin@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80(mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Skapa och driva framgångsrika affärer

Utbildning för dig som vill arbeta med avancerad försäljning som Säljare B2B, Säljkonsult, Account Manager, Key Account Manager eller Företagssäljare.

Utbildningen ger dig extremt efterfrågad kompetens med fokus på försäljning, affärsmannaskap, marknadskommunikation och upphandling. Du får lära dig affärsekonomi och juridik och att behärska de digitala kanalerna för kvalificerad försäljning.

Stor efterfrågan

Brinner du för försäljning och affärer är det här en utbildning för dig. I många branscher efterfrågas kompetenta och utbildade säljare i idag, bland annat inom information, kommunikation, finans och företagstjänster. Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter, möjlighet till en hög lön och redskap för att utveckla din personliga och professionella kompetens.

En bra säljutbildning kan ge mycket pengar på kort tid” Christopher Wåhlstedt, Key Account Manager & Sales Manger på SMW Group.

Vad betyder Säljare B2B

En säljare B2B (Business-to-Business) är en person som arbetar med att sälja varor eller tjänster till andra företag, istället för att sälja till konsumenter (B2C). En säljare B2B arbetar vanligtvis med att bygga långsiktiga relationer med sina kunder genom att förstå deras behov och erbjuda lösningar som kan förbättra deras verksamhet. Kan du B2B så kan du också självklart vanlig försäljning till konsument så kallad B2C.

Rollen som säljare

Som Säljare B2B (Account Manager) söker nya och bearbetar befintliga kunder. Utreder behov, föreslår och offererar kundanpassade ekonomiska och tekniska lösningar. Förhandlar om priser och villkor och sluter avtal. Säljarrollen genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt pågår ett generationsskifte.  Säljaren får ofta axla rollen som rådgivare eller konsult och kan ibland ingå i kundens organisation. Framtidens säljare blir många gånger kundernas medarbetare.

I utbildningen får du bland annat lära dig

 • Entreprenörskap och hur du skapar och driver en affär
 • Budgetering och hantera resultat- och likviditetsbudget
 • Lönsamhetsberäkning (ROI)
 • Förstå och delvis tillämpa affärsjuridik med avtalsrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt
 • Säljretorik och behovsanalys samt praktiskt tillämpa säljplanering
 • Hantera säljprocessen, säljverktyg och digitala säljstödsystem
 • Offentlig upphandling med ramverk och avrop
 • Förstå konvertering och använda webbanalys
 • Självständigt hantera sociala medier
 • Förstå marknadskommunikation och varumärkeskännedom
 • Tillämpa Internetmarknadsföring och sökmotormarknadsföring
 • Principer för export- och importförsäljning
 • Förstå internationella relationer och handelsavtal

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på olika arbetsplatser som du väljer själv.. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande  som efterfrågas av arbetslivet. Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

LIA-företag 2023

I år är de studeranden på bland annat följande företag:
Filippa K, Happy socks, Miljonbemanning, Fortum Markets AB, Carousel Group AB, Innovedia, REF Stockholm, Dustin, Zeppelin CAT, Telenor AB, Adomatiq, Vildmarkshotellet, IK Sirius Fotbollsklubb, Salesonomics, Reeler, Webhallen Sverige AB, FM Mattsson Mora Group, Arch Nordic, The First Impression Company, MG Hedin Bil, 3DVerkstan, Swetrack electronics AB, CabinAir Sweden AB.

Så här tycker en representant för näringslivet om Utbildningen Säljare B2B
Så här tycker en tidigare student om utbildningen Säljare B2B.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


Stockholm School of Business Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.


Alla studerande på våra utbildningar får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Säljare B2B
 • Företagssäljare
 • Account manager
 • Key account manager
 • Säljkonsult

Intervjuer med nuvarande och tidigare studenter på Säljare B2B (Account manager).

Marknadschef på Tom Hope två år efter examen från SSB. Emilia Litzén 

Dennis valde Säljare B2B för att lära sig mer om ekonomi och juridik. Dennis

För Johanna var utbildningen Säljare B2B ett naturligt val. Johanna Engberg

Säljare B2B (Account Manager) passar min personlighet. Almir Nikovic

Så här tycker Studenterna om YH-utbildningen Säljare B2B

Innehållet i utbildningen kan variera lite beroende på vilket ort du studerar på, men totalsumman kommer alltid vara 400 YHP.

Innehåll

Säljare B2B (Account Manager)

400 Yh-poäng

Kursöversikt Sthlm/GBG

400p / 80v

Kursnamn                                                 Poäng

Affärsekonomi                                         20

Affärsengelska                                          15

Affärsjuridik                                              20

Affärskommunikation                              25

Affärsmannaskap                                     20

Affärsmodellering                                    15

Digitala Verktyg inom försäljning            20

Examensarbete                                        35

Försäljning B2B                                        25

Internationell försäljning                         20

Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10

Komplex och konsultativ försäljning        25

Lärande i Arbete 1 LIA                              55

Lärande i Arbete 2 LIA                              60

Offentlig upphandling                              15

Säljande Marknadsföring                         20

Summa:                                                    400

Kursöversikt Malmö

400p / 80v

Kursnamn                                                 Poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap 10

Personlig och praktisk försäljning            25

Affärsekonomi                                         25

Affärskommunikation                              20

Försäljning B2B                                        20

Försäljning i digitala kanaler                    20

Customer Relationship Management      20

Affärsjuridik                                             20

LIA 1                                                         55

Operativ marknadsföring                         20

Affärsengelska                                          20

Komplex och konsultativ försäljning        20

Offentlig upphandling                              20

Internationell Försäljning                         20

Examensarbete                                        30

LIA 2                                                         55

Summa:                                                    400

Affärsjuridik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla de affärsjuridiska ramar och villkor som tillämpas inom affärslivet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden samt ett medvetet förhållningssätt till en affärsverksamhets juridiska villkor.

Affärskommunikation

25p / 5v

I Malmö är kursen på 25 YHP.

Kursens syfte är att behandla språkliga och kommunikativa aspekter av affärsmässiga yrkesrelationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikativa verktyg och modeller samt förmåga att med olika kommunikationsstrategier skapa framgångsrika yrkesrelationer i yrkesrollen som Säljare B2B.

Customer Relationship Management

20p / 4v

kursen ges endast i Malmö

Kursens syfte är att behandla det praktiska arbetet med systematisk kundbearbetning och kundvård.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om arbetsprocesser inom Customer Relationship Management samt förmåga att med systematisk bearbetning skapa långsiktiga kundrelationer och lönsamhet.

Examensarbete

35p / 7v

I Malmö kursen på 30 yhp.

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business
case.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i samverkan analysera och presentera underlag för välgrundade beslut i affärs- och säljutvecklande arbete.

Försäljning B2B

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla B2B-försäljning med fokus på säljplanering, säljprocesser och säljstrategier utifrån krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om säljplanering och olika säljprocesser samt förmåga att självständigt hantera olika säljstrategier i yrkesrollen som Säljare B2B.

Försäljning i digitala kanaler

20p / 4v

Kursen ges enads i Malmö
Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala kanaler och sociala medier som försäljningsverktyg samt förmåga att med indikatorer och mätvärden utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Internationell försäljning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla exportnäringen och internationell B2B-försäljning och handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de marknads- och omvärldsfaktorer som kan påverka försäljningen på internationella marknader samt förmåga att samordna och utveckla exportförsäljning i yrkesrollen som Säljare B2B.

Komplex och konsultativ försäljning

25p / 5v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla försäljning av tjänster och lösningar av komplex/konsultativ karaktär med långa säljcykler och svåröverskådliga
beslutsprocesser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa behovsanalyser samt förmåga att organisera, styra och utveckla långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Lärande i Arbete (LIA) 1

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Lärande i Arbete (LIA) 2

60p / 12v

I Malmö är kursen på 55 yhp
Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Offentlig upphandling och försäljning

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla affärer med offentlig sektor som kund.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om anbudsförfarande och förmåga att bidra i säljutvecklande B2G-processer

Operativ marknadsföring

20p / 4v

Kursen ges endast i Malmö
Kursens syfte är att behandla hur företagets marknadskommunikation stödjer företagets försäljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringens syfte samt förmåga att omsätta marknadsstrategier i det operativa arbetet inom säljorganisationens ansvarsområde.

Personlig och praktisk försäljning

25p / 5v

Kursen ges endast i Malmö
Kursens syfte är att behandla personlig och praktisk försäljning med fokus på långsiktiga kundrelationer och krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om behovsanalys samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök i yrkesrollen som Säljare B2B.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Affärsmannaskap

20p / 4v

Kursen ges endast i GBG och STHLM.
Denna kurs syftar till en förståelse till hur säljarens affärer och kund-förhållanden hänger ihop och påverkar utvecklingen i företaget. Med en djupare förståelse för att den egna insatsen verkligen gör en skillnad på sista raden ökar också den individuella motivationen och samverkan i företaget. Målet är att de studerande ska kunna förstå vad affärsmannaskap är i säljarens roll är och hur man skapar affärer genom att behärska försäljningens alla mått och steg.

Affärsmodellering

15p / 3v

Kursen ges i STHLM och GBG.
Kursens syfte är att behandla inom olika former av entreprenörskap och aktuella tillämpningar inom området. Målet med kursen är att den studerande om metoder och verktyg för att använda och utveckla kreativitet och entreprenörskap. De utvecklar en affärsidé i grupp och kommer pitcha in idén med dem aspekter som behövs.

Digitala verktyg inom försäljning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och använda sociala medier för försäljning och marknadsföring och få kunskap i olika digitala verktyg. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala verktyg, digitala kanaler och sociala medier som försäljningsverktyg samt förmåga att med indikatorer och mätvärden utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Säljande Marknadsföring

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur företagets marknadskommunikation stödjer företagets försäljning, och hur man jobbar med marknadsföring fysiskt och digitalt. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringens syfte samt förmåga att omsätta marknadsstrategier i det operativa arbetet inom säljorganisationens ansvarsområde.

Affärsekonomi

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla företagandets ekonomiska villkor samt försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur företagsekonomiska samband används för planering och styrning av en affärsverksamhet samt ett affärsekonomiskt och entreprenöriellt förhållningssätt i yrkesrollen som Säljare B2B.

Affärsengelska

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla språkliga och kulturella aspekter av professionella yrkesrelationer på en internationell marknad.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på försäljning, kundbearbetning och kundvård samt samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer på en internationell marknad.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider

Säljare B2B Göteborg

År 2022-2024
Start              Slut                 Veckor        YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2023-08-21   2024-01-12   21                  105
2024-01-15   2024-06-21   23                  115
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-04-18   14                     70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

Malmö

År 2022-2024
Start              Slut                 Veckor        YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                 80

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2023-08-21   2024-01-12   21                  105
2024-01-15   2024-06-21   23                  115
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-04-18   14                  70

Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut                 Veckor        YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2023-08-21   2024-01-12   21                  105
2024-01-15   2024-06-21   23                  115
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-04-18   14                  70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

LIA-perioder

Säljare B2B Göteborg

År 2022-2024
Start             Slut                 Veckor   YHP
2023-04-03   2023-06-16     11           55
2024-01-09   2021-03-24     11          55

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-08   2024-06-21     11                55
2025-01-27   2025-04-18     12                60

Säljare B2B Malmö

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor     YHP
2023-02-13    2023-04-28     11            55
2024-02-05   2024-04-19    11            55

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-01   2024-06-14     11                55
2025-01-13   2025-03-28     11                55

Säljare B2B Stockholm

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-02-13     2023-05-05   11                55
2024-02-19    2024-05-03  11                  55

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-08   2024-06-21     10                50
2025-01-27   2025-04-18     12                60

 

Ansökan

Frågor: antagning@ssb.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stockholm of Business, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata