Säljare B2B (Account Manager)

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg | Malmö | Stockholm
80 veckor heltid varav 22 veckor LIA/Praktik
Ansökan öppnar feb, 2023. Utbildningsstart aug, 2023.
Utbildningsledare Stockholm: Jaquline Gyllenberg jaquline.gyllenberg@ssb.se
Utbildningsledare Göteborg: Desiree Johansson desiree@ssb.se
Utbildningsledare Malmö: Thomas Carlsson thomas@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@ssb.se

Skapa och driva framgångsrika affärer

Utbildning för dig som vill arbeta med avancerad försäljning som Säljare B2B, Säljkonsult, Account Manager, Key Account Manager eller Företagssäljare.

Utbildningen ger dig extremt efterfrågad kompetens med fokus på försäljning, affärsmannaskap, marknadskommunikation och upphandling. Du får lära dig affärsekonomi och juridik och att behärska de digitala kanalerna för kvalificerad försäljning.

Stor efterfrågan

Brinner du för försäljning och stora affärer är det här en utbildning för dig. I många branscher efterfrågas kompetenta och utbildade säljare i idag, bland annat inom information, kommunikation, finans och företagstjänster.

En bra säljutbildning kan ge mycket pengar på kort tid” Christopher Wåhlstedt, Key Account Manager & Sales Manger på SMW Group.

Rollen som säljare

Säljarrollen genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt pågår ett generationsskifte.  Säljaren får ofta axla rollen som rådgivare eller konsult och kan ibland ingå i kundens organisation. Framtidens säljare blir många gånger kundernas medarbetare.

I utbildningen får du bland annat lära dig

 • Entreprenörskap och hur du skapar och driver en affär
 • Budgetering och hantera resultat- och likviditetsbudget
 • Lönsamhetsberäkning (ROI)
 • Förstå och delvis tillämpa affärsjuridik med avtalsrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt
 • Säljretorik och behovsanalys samt praktiskt tillämpa säljplanering
 • Hantera säljprocessen, säljverktyg och digitala säljstödsystem
 • Offentlig upphandling med ramverk och avrop
 • Förstå konvertering och använda webbanalys
 • Självständigt hantera sociala medier
 • Förstå marknadskommunikation och varumärkeskännedom
 • Tillämpa Internetmarknadsföring och sökmotormarknadsföring
 • Principer för export- och importförsäljning
 • Förstå internationella relationer och handelsavtal

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Försäljningslönebarometern

Varje år genomför Säljarnas en lönebarometer för att undersöka löneläget i branschen. 3 968 personer deltog i den senaste undersökningen och snittmånadslönen (fast och rörlig) under 2021 för en person som arbetade med försäljning utan personalansvar var 49 992 kronor.
Fördelat på ålder:
-25 år:                                 35.170 kr
26-30 år:                             40.886 kr
31-35 år:                             46.257 kr
Snitt samtliga åldrar:          49.992 kr

Nära samarbete med branschen

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande  som efterfrågas av arbetslivet. Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

LIA-företag 2022

I år är de studeranden på bland annat följande företag:
Filippa K, Happy socks, Miljonbemanning, Fortum Markets AB, Carousel Group AB, Innovedia, REF Stockholm, Dustin, Zeppelin CAT, Telenor AB, Adomatiq, Vildmarkshotellet, IK Sirius Fotbollsklubb, Salesonomics, Reeler, Webhallen Sverige AB, FM Mattsson Mora Group, Arch Nordic, The First Impression Company, MG Hedin Bil, 3DVerkstan, Swetrack electronics AB, CabinAir Sweden AB.

Så här tycker en representant för näringslivet om Utbildningen Säljare B2B
Så här tycker en tidigare student om utbildningen Säljare B2B.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


Stockholm School of Business Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.


Alla studerande på våra utbildningar får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Säljare B2B
 • Företagssäljare
 • Account manager
 • Key account manager
 • Säljkonsult

Intervjuer med nuvarande och tidigare studenter på Säljare B2B (Account manager).

Marknadschef på Tom Hope två år efter examen från SSB. Emilia Litzén 

Dennis valde Säljare B2B för att lära sig mer om ekonomi och juridik. Dennis

För Johanna var utbildningen Säljare B2B ett naturligt val. Johanna Engberg

Säljare B2B (Account Manager) passar min personlighet. Almir Nikovic

Så här tycker Studenterna om YH-utbildningen Säljare B2B

 

Innehållet i utbildningen kan variera lite beroende på vilket ort du studerar på, men totalsumman kommer alltid vara 400 YHP.

Innehåll

Säljare B2B (Account Manager)

400 Yh-poäng

Affärsekonomi och entreprenörskap

25p / 5v

I Malmö heter kursen Affärekonomi och är på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla företagandets ekonomiska villkor samt försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur företagsekonomiska samband används för planering och styrning av en affärsverksamhet samt ett affärsekonomiskt och entreprenöriellt förhållningssätt i yrkesrollen som Säljare B2B.

Affärsengelska

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla språkliga och kulturella aspekter av professionella yrkesrelationer på en internationell marknad.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på försäljning, kundbearbetning och kundvård samt samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer på en internationell marknad.

Affärsjuridik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla de affärsjuridiska ramar och villkor som tillämpas inom affärslivet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden samt ett medvetet förhållningssätt till en affärsverksamhets juridiska villkor.

Affärskommunikation

15p / 3v

I Malmö är kursen på 25 YHP.

Kursens syfte är att behandla språkliga och kommunikativa aspekter av affärsmässiga yrkesrelationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikativa verktyg och modeller samt förmåga att med olika kommunikationsstrategier skapa framgångsrika yrkesrelationer i yrkesrollen som Säljare B2B.

Customer Relationship Management

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla det praktiska arbetet med systematisk kundbearbetning och kundvård.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om arbetsprocesser inom Customer Relationship Management samt förmåga att med systematisk bearbetning skapa långsiktiga kundrelationer och lönsamhet.

Examensarbete

35p / 7v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business
case.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i samverkan analysera och presentera underlag för välgrundade beslut i affärs- och säljutvecklande arbete.

Försäljning B2B

15p / 3v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla B2B-försäljning med fokus på säljplanering, säljprocesser och säljstrategier utifrån krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om säljplanering och olika säljprocesser samt förmåga att självständigt hantera olika säljstrategier i yrkesrollen som Säljare B2B.

Försäljning i digitala kanaler

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala kanaler och sociala medier som försäljningsverktyg samt förmåga att med indikatorer och mätvärden utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Internationell försäljning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla exportnäringen och internationell B2B-försäljning och handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de marknads- och omvärldsfaktorer som kan påverka försäljningen på internationella marknader samt förmåga att samordna och utveckla exportförsäljning i yrkesrollen som Säljare B2B.

Komplex och konsultativ försäljning

25p / 5v

I Malmö är kursen på 20 YHP.

Kursens syfte är att behandla försäljning av tjänster och lösningar av komplex/konsultativ karaktär med långa säljcykler och svåröverskådliga
beslutsprocesser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa behovsanalyser samt förmåga att organisera, styra och utveckla långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Lärande i Arbete (LIA) 1

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Lärande i Arbete (LIA) 2

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Offentlig upphandling och försäljning

20p / 4v

I Malmö är kursen på 15 YHP.

Kursens syfte är att behandla affärer med offentlig sektor som kund.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om anbudsförfarande och förmåga att bidra i säljutvecklande B2G-processer

Operativ marknadsföring

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur företagets marknadskommunikation stödjer företagets försäljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringens syfte samt förmåga att omsätta marknadsstrategier i det operativa arbetet inom säljorganisationens ansvarsområde.

Personlig och praktisk försäljning

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla personlig och praktisk försäljning med fokus på långsiktiga kundrelationer och krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om behovsanalys samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök i yrkesrollen som Säljare B2B.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Säljare B2B Göteborg

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA Säljare B2B Göteborg

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor   YHP
LIA 1.           2022-04-04   2022-06-17   11           55
LIA 2.           2023-02-20   2023-05-04   11           55

År 2022-2024        
.                      Start             Slut                 Veckor   YHP
LIA 1.          2023-04-03   2023-06-16     11           55
LIA 2.          2024-01-09   2021-03-24     11          55

Säljare B2B Malmö

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA Säljare B2B Malmö

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1.           2022-04-04   2022-06-17   11              55
LIA 2.           2023-01-30   2023-04-14   11              55

År 2022-2024
.                     Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1.           2023-04-03   2023-06-16    11            55
LIA 2.           2024-02-05   2024-04-19    11            55

Säljare B2B Stockholm

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA Säljare B2B Stockholm

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-04-04   2022-06-17   11                  55
LIA 2.           2023-02-20   2023-05-05   11                   55

År 2022-2024
.                      Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.          2023-02-13     2023-05-05   11                  55
LIA 2.          2024-02-19    2024-05-03    11                   55

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /