Säljare B2B (Account Manager)

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg Malmö Stockholm
80 veckor heltid varav 22 veckor LIA / Praktik
Nästa utbildning startar HT 2021 och ansökan öppnar i februari
Utbildningsledare Stockholm: Jaquline Gyllenberg jaquline@ssb.se
Utbildningsledare Göteborg: Desiree Johansson desiree@ssb.se
Utbildningsledare Malmö: Argjent Veliu argjent@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Skapa och driva framgångsrika affärer

Utbildning för dig som vill arbeta med avancerad försäljning som Säljare B2B, Säljkonsult, Account Manager, Key Account Manager eller Företagssäljare.

Utbildningen ger dig extremt efterfrågad kompetens med fokus på försäljning, affärsmannaskap, marknadskommunikation och upphandling. Du får lära dig affärsekonomi och juridik och att behärska de digitala kanalerna för kvalificerad försäljning.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

Stor efterfrågan

Brinner du för försäljning och stora affärer är det här en utbildning för dig. I många branscher efterfrågas kompetenta och utbildade säljare i idag, bland annat inom information, kommunikation, finans och företagstjänster.

Rollen som säljare

Säljarrollen genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt pågår ett generationsskifte.  Säljaren får ofta axla rollen som rådgivare eller konsult och kan ibland ingå i kundens organisation. Framtidens säljare blir många gånger kundernas medarbetare.

I utbildningen får du bland annat lära dig

 • Förstå entreprenörskap och hur du skapar och driver en affär
 • Förstå budgetering och hantera resultat- och likviditetsbudget
 • Förstå lönsamhetsberäkning (ROI)
 • Förstå och delvis tillämpa affärsjuridik med avtalsrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt
 • Förstå säljretorik och behovsanalys samt praktiskt tillämpa säljplanering
 • Hantera säljprocessen, säljverktyg och digitala säljstödsystem
 • Förstå offentlig upphandling med ramverk och avrop
 • Förstå konvertering och använda webbanalys
 • Självständigt hantera sociala medier
 • Förstå marknadskommunikation och varumärkeskännedom
 • Tillämpa Internetmarknadsföring och sökmotormarknadsföring
 • Förstå principer för export- och importförsäljning
 • Förstå internationella relationer och handelsavtal

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningen uppfyller också de teoretiska kunskapskrav för auktorisation som branschorganisationerna ställer.

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Säljare B2B
 • Företagssäljare
 • Account manager
 • Key account manager
 • Säljkonsult

 

Så här tycker Studenterna om YH-utbildningen Säljare B2B

Innehåll

Säljare B2B (Account Manager)

400 Yh-poäng

Affärsekonomi och entreprenörskap

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla företagandets ekonomiska villkor samt försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur företagsekonomiska samband används för planering och styrning av en affärsverksamhet samt ett affärsekonomiskt och entreprenöriellt förhållningssätt i yrkesrollen som Säljare B2B.

Affärsengelska

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla språkliga och kulturella aspekter av professionella yrkesrelationer på en internationell marknad.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på försäljning, kundbearbetning och kundvård samt samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer på en internationell marknad.

Affärsjuridik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla de affärsjuridiska ramar och villkor som tillämpas inom affärslivet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden samt ett medvetet förhållningssätt till en affärsverksamhets juridiska villkor.

Affärskommunikation

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla språkliga och kommunikativa aspekter av affärsmässiga yrkesrelationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikativa verktyg och modeller samt förmåga att med olika kommunikationsstrategier skapa framgångsrika yrkesrelationer i yrkesrollen som Säljare B2B.

Customer Relationship Management

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla det praktiska arbetet med systematisk kundbearbetning och kundvård.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om arbetsprocesser inom Customer Relationship Management samt förmåga att med systematisk bearbetning skapa långsiktiga kundrelationer och lönsamhet.

Examensarbete

35p / 7v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business
case.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i samverkan analysera och presentera underlag för välgrundade beslut i affärs- och säljutvecklande arbete.

Försäljning B2B

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla B2B-försäljning med fokus på säljplanering, säljprocesser och säljstrategier utifrån krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om säljplanering och olika säljprocesser samt förmåga att självständigt hantera olika säljstrategier i yrkesrollen som Säljare B2B.

Försäljning i digitala kanaler

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala kanaler och sociala medier som försäljningsverktyg samt förmåga att med indikatorer och mätvärden utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Internationell försäljning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla exportnäringen och internationell B2B-försäljning och handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de marknads- och omvärldsfaktorer som kan påverka försäljningen på internationella marknader samt förmåga att samordna och utveckla exportförsäljning i yrkesrollen som Säljare B2B.

Komplex och konsultativ försäljning

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla försäljning av tjänster och lösningar av komplex/konsultativ karaktär med långa säljcykler och svåröverskådliga
beslutsprocesser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa behovsanalyser samt förmåga att organisera, styra och utveckla långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Lärande i Arbete (LIA) 1

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Lärande i Arbete (LIA) 2

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Offentlig upphandling och försäljning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla affärer med offentlig sektor som kund.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om anbudsförfarande och förmåga att bidra i säljutvecklande B2G-processer

Operativ marknadsföring

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur företagets marknadskommunikation stödjer företagets försäljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringens syfte samt förmåga att omsätta marknadsstrategier i det operativa arbetet inom säljorganisationens ansvarsområde.

Personlig och praktisk försäljning

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla personlig och praktisk försäljning med fokus på långsiktiga kundrelationer och krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om behovsanalys samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök i yrkesrollen som Säljare B2B.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Säljare B2B

Ingen särskild behörighet krävs

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Säljare B2B Göteborg

År 2018-2020
VT 2019 21/1 – 21/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2019 12/8 – 17/1, 23 veckor, 115 poäng
VT 2020 20/1 – 24/4, 14 veckor, 70 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9-10/1, 19 veckor, 95 poäng
VT 2020 13/1-19/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2020 17/8-8/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 11/1-7/5, 17 veckor, 85 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8-8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1-18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8-14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1-6/5, 16 veckor, 80 poäng

LIA Säljare B2B Göteborg

År 2018-2020
LIA 1 8/4-21/6, 11 veckor
LIA 2 10/2-24/4, 11 veckor

År 2019-2021
LIA 1 6/4-19/6, 11 veckor
LIA 2 22/2-7/5, 11 veckor

Säljare B2B Malmö

År 2018-2020
HT 2019 19/8 – 17/1, 22 veckor, 110 poäng
VT 2020 13/1 – 20/5, 18 veckor, 90 poäng
VT 2019 14/1 – 17/5, 18 veckor, 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9 – 10/1, 19 veckor, 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 18/1 – 2/4, 11 veckor, 55 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8-8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1-18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8-14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1-6/5, 16 veckor, 80 poäng

LIA Säljare B2B Malmö
År 2019-2021
LIA 1:2020-04-062020-06-19 (11 veckor, 55 Yhp)
LIA 2: 2020-02-03-2020-04-24 (12 veckor, 60 Yhp)

Säljare B2B Stockholm

År 2018-2020
HT 2018 27/8 – 11/1, 20 veckor, 100 poäng
VT 2019 14/1 – 21/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2019 12/8 – 10/1, 22 veckor, 110 poäng
VT 2020 13/1 – 24/4, 15 veckor, 75 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9-10/1, 19 veckor, 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 11/1 – 7/5, 17 veckor, 85 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8-8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1-18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8-14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1-6/5, 16 veckor, 80 poäng

LIA Säljare B2B Stockholm
År 2019-2021
LIA 1, 6/4-19/6, 2020, 11 veckor
LIA 2, 22/2-7/5, 2021, 11 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.