Visual Merchandiser

Yh-program 1,5 år 300 Yh-poäng
Distans
Heltid 100 % på distans. 60 veckor, varav ca 18 veckor LIA/Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare: Monika Kageryd monika@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00)
antagning@ssb.se

Lär dig skapa inspirerande och säljande butiksmiljöer

Som Visual Merchandiser har du ofta det övergripande ansvaret för att skapa visuellt inspirerande miljöer som stimulerar till köp både i butik och via digitala kanaler.

Visual Merchandiser är en yrkesroll som blir allt mer avgörande för att företag ska bygga ett starkt varumärke och öka sin försäljning. Det övergripande ansvarsområdet är att genom visuell kommunikation skapa en stimulerande miljö. Detta görs bland annat genom en attraktiv kommersiell design tillsammans med en optimerad varuplacering i fysisk butik, e-handel och sociala kanaler.

Visuellt ansvar

Arbetet utgår ofta från marknadsplan, budget och koncept. Som Visual Merchandiser har du ofta helhetsansvaret för det visuella uttrycket. Därför krävs det en väldigt god insikt i målgruppens köpbeteenden, trender och nulägesanalys men även stor kunskap om produkterna. Kort sagt – affärsmässig kreativitet!

Fokus på omni

Det ligger ofta fokus på den enhetliga visuella upplevelsen mellan fysisk butik, e-handel och sociala kanaler för att generera ökad försäljning. I och med att företagen i allt större utsträckning arbetar med flera kanaler som kompletterar varandra, ökad fokus på varupresentation och upplevelse. På den konkurrensutsatta marknaden är Visual Merchandiser en av de viktigast rollerna inom handel.

Är detta för dig?

Utbildningen passar dig som har fallenhet för att hantera snabba förändringar, är kreativ,  strukturerad samt tycker om att leda och inspirera kollegor så att ni tillsammans arbetar mot ökad försäljning för bolaget.

Utbildningen ger dig bland annat följande kompetenser:

 1. 1. Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer i yrkesrollen som Visual Merchandiser.
 2. Kunskaper om Kommunikation och ledarskap, projektledning och butiksekonomi.
 3. Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden, digital marknadsföring och försäljning.

Framtagen i nära samarbete med näringslivet

I ledningsgruppen för utbildningen Visual Merchandiser sitter följande ledamöter:
Anna Beltrami Gabrielsson, Senior Executive Recruiter, Beltrami Recruitment AB.
Anna Wahlgren, Visual Merchandiser, Åhléns City. Carolin Vogt, Visual Merchandiser, Bik Bok AB. Emelie Stuxberg, Visual Merchandiser, ICA Sverige AB. Greta Mundt, Space Manager Egenvård, Apoteket AB. Jenny Eklöf, Head of Visual, Stadium AB. Liselotte Johansson, Visual Merchandiser, Plantagen AB. Paticio Alarcón Molina, Stylist, HM AB.

Utbildningen uppfyller höga kompetenskrav

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskraven på specialiserat yrkeskunnande inom varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer som efterfrågas av arbetslivet.

 • Behärska grundläggande teorier och modeller inom marknadskommunikation
 • Driva försäljning och butikskommunikation omnikanal
 • Driva marknadsaktiviteter och försäljning
 • Effektiv projektledning
 • I butiksekonomi, kunna använda och analysera nyckeltal för att kunna optimera och påverka försäljning
 • Skapa inspirerande och säljande fysiska, digitala och tillfälliga miljöer
 • Kunskap om kundresan och färdighet inom kundbeteende
 • Planera och genomföra kampanj- och marknadsinsatser utifrån säsong, marknad, målgrupp, mediekanal
 • Praktiskt handhavande i relevanta ritprogram för 2D- och 3D-visualisering

Distansutbildning

Utbildningen genomförs på distans med 100 % fart i 1,5 år. 4-6 fysiska träffar är inplanerade under utbildningen. Under pandemin kommer dock inga fysiska träffar genomföras. Studier på övrig tid sker via digital media.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Handplockade lärare och föreläsare

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Alla studerande på skolan får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Butikskommunikatör
 • Mässdekoratör
 • Visual merchandiser

Kursplan

Visual Merchandiser

300 Yh-poäng

2D- och 3D-visualisering

25p / 5v

Syftet med kursen är behandla praktisk tillämpning i ritprogram för visualisering i 2D och 3D. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i att skapa, visualisera och presentera ytor, varuvisningar och koncept med hjälp av relevanta verktyg.

Butiksekonomi

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla ekonomiska samband och grundläggande ekonomistyrning relevant för handeln. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om pris- och kostnadsberäkningar, budget och nyckeltal samt förmåga att påverka ekonomin i en butik/resultatenhet.

Butikslayout och varuexponering

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla rumslig gestaltning, layout för fysiska och digitala butiker samt priskommunikation. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och färdighet för att förstärka koncept och varumärkesuttryck på ett profilerande sätt.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kommunikation och ledarskap

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur kommunikation och teamarbete påverkar resultatet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om operativt ledarskap, konflikthantering, planering, effektivisering samt utveckling av butiken i syfte att optimera butikskommunikationen.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Lärande i arbete 1

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Visual Merchandiser. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer.

Lärande i Arbete 2

50p / 10v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer. Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer.

Projektledning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur projektmetodik kan tillämpas för att nå uppsatta mål. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att driva projekt med yrkesrollen som Visual Merchandiser.

VM för e-handel och digitala försäljningskanaler

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla olika köpprocesser i digitala kanaler samt användande av olika försäljningskanaler och sociala medier för försäljning samt marknadsföring. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i styling för sociala och digitala försäljningskanaler samt kunskap om verktyg för att kartlägga hur kunderna rör sig fram till ett köp. Den studerande ska ha förmåga att, med indikatorer och mätvärden, utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Visuell varuoptimering

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla varuoptimering och konceptutveckling för att skapa resultat´och säljande butiksmiljöer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och färdighet för att optimera varuexponering med hjälp av visuell kommunikation, kundanalys, nyckeltal, omvärldsanalys, trender, aktuellt koncept och varumärke.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Visuel Merchandiser

 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Distansupplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 300 Yh-poäng
Längd: 1,5 år
Fart: Heltid, 100 %
60 veckor, varav ca 18 veckor LIA/Praktik
Antagningsbesked: i juni.
Terminsstart: augusti (exakt datum kommer senare).

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 4-6 tillfällen. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis utifrån de studerandes geografiska hemvist. Du kan dock inte räkna med att träffarna placeras i din direkta närhet – du kan alltså behöva ta dig till närmsta hub (Göteborg, Malmö eller Stockholm).

Distansupplägget
Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

• nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
• tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
• tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
• kunna avsätta tid för studier på 100 % (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
• LIA (Lärande i arbete)

Stockholm School of Business finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  80
2023-01-16   2023-06-16   22                  82
2023-08-07   2024-01-12   23                  86
2024-01-15   2024-04-19   14                  52

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21             105
2024-01-15     2024-06-21     23             115
2024-08-12     2024-11-29     16                80

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2025-11-28   16                  80

LIA

År 2022-2024        
Start             Slut                  Veckor       YHP
2023-04-03   2023-06-16    11                40
2024-01-22   2024-04-19    13                50

År 2023-2024
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-29   2024-06-21       8                40
2024-09-16   2024-11-22      10                50

Ansökan

Frågor: antagning@ssb.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stockholm of Business, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata