Så ansöker du

Det är enkelt att ansöka till din utbildning

Så här sker ansökan och antagning till utbildningarna. Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig.

Så här går ansökan till!

 1. Välj utbildning
  Läs på ordentligt om Stockholm School of Business utbildningar. Välj sedan vilken av våra utbildningar du vill söka till.  Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.
 2. Samla ihop ansökningshandlingar
  Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
  • Slutbetyg från gymnasium
  • Personligt brev (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot)
  • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
  • Eventuellt Arbetsprov
  VIKTIGT! Se till att din ansökan är fullständig!
  Eventuella kompletteringar är ditt ansvar.
 3. Skicka ansökan
  Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga alla dokument som nämnts ovan.
  När du fyllt i allt korrekt och bifogat filerna så skickar du in din ansökan.
 4. Bekräftelse på ansökan
  När din ansökan är skickad bekräftar systemet att den är inskickad. När Stockholm School of Business behandlar din ansökan får du vidare information om detta via mejl eller sms. Läs igenom informationen.
 5. Särskilt prov och antagning
  Efter sista ansökningsdatum, behandlas din ansökan. Om du går vidare i processen blir du kallad till ett särskilt prov och informationsmöte.
 6. Antagning till utbildningarna
  Under maj sker antagning och urval till våra utbildningar. I juni får du besked om du har fått en plats. För att behålla din plats krävs det att du tackar ja till platsen inom sju dagar. Kraven på våra utbildningar och på de sökande är höga. Alla klarar inte detta och det uppstår därför restplatser till våra utbildningar.
 7. Digitalt upprop
  I år kommer du bli kallad till ett digitalt upprop via din e-post senast två veckor innan terminsstart. Det är viktigt att du svarar ja på det utskicket, annars tappar du din plats.

Reell kompetens

Reell kompetens

Reell kompetens är för dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i ämnen som är särskilda krav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig kunskaperna som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka in:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört (ej individuell studieplan)
·       CV + Arbetsintyg/referensbrev
·       Personligt brev som motiverar varför du vill gå utbildningen
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

 

Fri kvot

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. SSB kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta kallar vi Fri kvot. Det här undantaget gäller högst 20% av utbildningens platser.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet, varken genom formella meriter eller reell kompetens, ska du skicka in ett personligt brev. Berätta varför du tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen trots att du saknar behörighet.

Bifoga alla dokument du kan styrka på yh-antagning.se.
Ladda upp ditt personliga brev tillsammans med din ansökan. Döp filen till ”Fri kvot”. Ladda också upp CV, arbetsgivarintyg etc.

Omställningsstudiestöd

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Läs mer på sidan nedan.

Omställningsstudiestöd

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /