Lärande i arbete – LIA

Utbildning i arbetslivet

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att man gör praktik på en arbetsplats. Hos oss är en fjärdedel del av utbildningen LIA.

Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med branschföreträdare. Det gör att vi har ett stort kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot praktikanter.

Under LIA-perioden vidareutvecklas de teoretiska kunskaperna till praktisk erfarenhet. Den studerande får både arbetslivserfarenhet och möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats och fördelarna är flera:

 • Du får en första introduktion till branschen och förståelse för din kommande yrkesroll.
 • Du kommer att få utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning vilket ger dig värdefulla färdigheter och ny kompetens.
 • Du får redan under studietiden en praktisk introduktion och förståelse för din nya yrkesroll och en inblick i hur branschen fungerar. Det gör att dig väl förberedd och konkurrenskraftig inför det kommande arbetslivet.
 • Du stärker ditt nätverk och skaffar dig branschkontakter.

LIA-processen

LIA-processen – så fungerar det

På Stockholm School of Business tycker vi att LIA-processen är ett av de viktigaste momenten i de studerandes utbildning – det är ju nämligen då man får möjlighet att praktiskt utöva det man har lärt sig i skolan.

Processen att söka och välja LIA-plats är något som den studerande sköter själv. Utbildningsledaren stödjer självklart studenten och hjälper till att hitta praktik om det skulle behövas – ingen kommer att stå utan LIA.

På SSB har vi ett stort kontaktnät och får därför mycket förfrågningar från företag som söker studenter inom olika kunskapsområden. Dessa förfrågningar vidarebefordrar vi till aktuella klasser. Dessutom har vi kontakt med alla företag där vi tidigare har haft studenter och som oftast är intresserade av att ta emot nya personer.

När studenten valt LIA-företag sluts en handlingsplan mellan studenten och ansvarig handledare på företaget. Handlingsplanen utgör grunden för studentens läroprocess och roll på den aktuella arbetsplatsen under de veckorna praktiken löper.

Under LIA-perioden har utbildningsledaren uppföljning med den studerande antingen via besök, Skype, Teams eller via telefon. Utbildningsledaren fungerar även som kontaktperson vid olika situationer.

LIA-processen i korthet:

 1. Studenten tar själv kontakt och bokar in ett möte med det/de företag som hen är intresserad.
 2. Det kommande praktikföretaget utser en handledare som kommer att ha huvudansvaret för studenten. Handledaren kommer i sin tur att få information och stöd från utbildningsledaren på SSB.
 3. Tillsammans med handledaren bestämmer studenten vilka moment som LIA-perioden ska bygga på. Momenten bygger på de delar av utbildningen som skett innan aktuell LIA-period.
 4. En handlingsplan upprättas mellan student, företag och Stockholm School of Business.
 5. Tillsammans med handledare och övriga anställda ska studenten utföra de arbetsuppgifter hen blir tilldelad. Dessa uppgifter ska naturligtvis vara kopplade till studentens utbildning och kommande yrkesliv.
 6. Handledaren ansvarar för att studenten får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.
 7. Studenten ska också få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa förutsättningar för anställning inom branschen efter slutförd utbildning.
Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /