Butiksledare (distans)

Yh-utbildning 2 år 215 Yh-poäng
Distansutbildning
43 veckor heltid varav 12 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 15 feb-15 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare: Linda Sahin linda.sahin@ssb.se

En karriär som butikschef

Skräddarsydd utbildning för dig som gillar ekonomiskt ansvar, ledarskap och försäljning.

Som butiksledare/-chef är det ditt jobb att se till så att arbetet i butiken fungerar friktionsfritt. Rekryteringsbehovet är stort och utbildningen ger dig exakt den kompetens som efterfrågas. Välkommen till din nya karriär!

Kvalificerat arbete

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning till ett kvalificerat och intressant arbete som butiksledare. Butiksledarens ansvarsområde är allt från personalrekryteringar, bemanning till omnichannels och produktoptimering.

Skräddarsytt  innehåll

Utbildningen är framtaget i nära samarbete med ledande branschföretag. Du får gedigen kunskap om butiksekonomi, ledarskap, försäljning och service. Vi har optimerat utbildningen för att ge dig fullständig kompetens på minsta möjliga tid.

Distansutbildning med schemalagda dagar i Stockholm

Utbildningen genomförs på halvfart (50 %). Fysiska träffar är förlagda två sammanhängande dagar två gånger per termin i anslutning till helger. Studier på övrig tid sker via digital media. Räkna med ungefär 20 timmar per vecka.

Stort rekryteringsbehov

Om nuvarande rekryteringsbehov kvarstår, pekar det på ett behov i storleksordningen
6 000–10 000 butikschefer kommande 3–5 år. Utbildningen Butiksledare ger dig exakt rätt kompetens och gör dig extremt efterfrågad på arbetsmarknaden.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Butikschef
 • Varuhuschef
 • Avdelningschef
 • Arbetsledare
 • Säljledare

Innehåll

Butiksledare (distans)

215 Yh-poäng

Butiksekonomi

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla ekonomiska samband och grundläggande ekonomistyrning relevant för handeln. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om pris- och kostnadsberäkningar, budget och nyckeltal samt förmåga att planera, administrera och påverka ekonomin i en butik/resultatenhet.

Examensarbete

15p / 3v

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kvalificerad och konsultativ försäljning

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla personlig och konsultativ försäljning med fokus på att tillgodose kundens behov och därigenom optimera butikens försäljning.

Lärande i Arbete (LIA) 1

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering.

Lärande i Arbete (LIA) 2

30p / 6v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering.

Omnichannel och multichannel retailing

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av olika försäljningskanaler och sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Personaladministration

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om relevanta HR-processer och förmåga att hantera organisationsfrågor i yrkesrollen som Butiksledare.

Schemaläggning och tidsrapportering

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om schemaläggning och effektiv bemanning samt förmåga att med IT-stöd organisera och optimera butikens personalresurser.

Service Management

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om kundvård och påverkansfaktorer i handeln samt förmåga att utveckla och företräda en butiks servicekoncept.

Team Management

20p / 4v

Du får kunskaper i att arbeta målinriktat med värderingar och arbetsglädje. Du lär dig att kommunicera budskap och genomföra medarbetarsamtal. Du får kunskap i att utveckla försäljning och lönsamhet genom effektivt teamarbete.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Butiksledare

Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
Yrkeserfarenhet inom försäljning och service inom handel motsvarande minst 2 år på halvtid.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan?

Stockholm School of Business kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Vill du söka via reell kompetens, läs mer här>>

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Stockholm School of Business kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att vi kan bedöma den på rätt sätt. Vill du söka via fri kvot, läs mer här>>

Terminstider

Butiksledare Stockholm

År 2019-2021
HT 20192/9 -10/1, 19 veckor, 47 poäng
VT 202013/1-26/62, 4 veckor, 60 poäng
HT 20202/8-8/12, 3 veckor, 58 poäng
VT 202111/1-28/5, 20 veckor, 50 poäng

LIA Butiksledare Stockholm
År 2019-2021
LIA 1 6/4-26/6, 2020, 12 veckor
LIA 2 15/3-4/6, 2021, 12 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.