Försäkringsrådgivare

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
Studietid aug 2024--maj 2026.
Terminsstart: augusti, 2024. Ansökan öppnar feb 2024.
Utbildningsledare: Stina Mårtensson stina@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Liv, sak och person

För dig som vill försäkra dig om en ny rolig, stabil och lönsam karriär. Som försäkringsrådgivare har du en central funktion hos försäkringsbolagen och bankerna. Här lär du dig allt du behöver för att direkt kunna starta din nya karriär.

Växande marknad

Försäkringsbranschen i Sverige växer explosionsartat. Sammanlagt betalas det årligen in över 510 miljarder kronor till försäkringsföretagen i form av premier. Och trenden är tydlig, vi vill ha försäkringar och gärna fler. Därför behövs det fler kollegor med rätt kompetens. Här är utbildningen som ger dig det.

Vad gör en Försäkringsrådgivare?

Försäkringsrådgivare marknadsför, föreslår och säljer försäkringar till privatpersoner eller företag. Du analyserar och ger råd samt tar fram försäkringslösningar som täcker kundens behov. Yrkesrollen är avancerad och kräver stort ansvar, men lönen är oftast väldigt bra. Enligt SCB så är genomsnittslönen 47 400 (år 2022), men det varierar ju så klart beroende på vilken erfarenhet du har och var i landet du arbetar någonstans. Länk till SCBs lönestatistik

Vad lär man sig på utbildningen?

YH-programmen Försäkringsrådgivare ger dig specialiserade kunskaper för att kunna ge råd och ingå försäkringsavtal. Du får också kunskaper i företagsekonomi, juridik, compliance, risk management och digitalisering. Utbildningen svarar mot Finansinspektionens regelverk och god försäkringsförmedlingssed samt ger möjlighet att avlägga licenstest hos InsureSec för liv, sak och person.

Gott om arbeten över hela Sverige

Behovet av ny kompetens på grund av digitaliseringens påverkan är stor, men även kompetenskraven har ökat inom traditionella ämnen som försäkringsekonomi, försäkringsrätt, skadeståndsrätt och compliance. Framtidsutsikterna för yrkesrollen är stabil och väldigt ljus.

Roligt och kreativt arbete

Försäkringsbranschen är inte topp tio bland yngre människor, men den borde vara det. Branschen är snabb, lättrörlig och det händer hela tiden nya saker. Dessutom träffar du väldigt många människor som du kan hjälpa i din yrkesroll. Fördelen med att arbeta som försäkringsrådgivare är att du oftast är anställd hos ett stort försäkringsbolag eller en bank som har ordnade arbetsmiljöer.

Hur stor är branschen?

Försäkringsbranschen består av över 300 försäkrings- och tjänstepensionsföretag varav 37 är utlandsägda och representerade i Sverige via filialer och agenturer. Totalt sysselsätter branschen drygt 22 000 personer i Sverige, vilket motsvarar en halv procent av antalet anställda på den svenska arbetsmarknaden, enligt Svensk Försäkring. Och många fler behövs.

Yrkesroller efter examen

 • Administratör
 • Försäkringsförmedlare
 • Försäkringsrådgivare
 • Försäkringstjänsteman, skadereglerare
 • Riskbedömare

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp. Bakom utbildningen står bland annat: mySafety Försäkringar AB, SPP, Länsförsäkringar i (Skåne, Jönköping, Blekinge, Kronoberg), Trygg Hansa, Skandia, Dina Försäkringar AB, Max Matthiessen AB, Hela försäkring, Ica Försäkring AB, Afa Försäkring, Svedea AB, Poolia Ekonomi, Risk & Försäkring, Säkra AB, Moderna Försäkring, Chubb European Group, Sveland Djurförsäkring.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).


Alla studerande på våra utbildningar får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Innehåll

Försäkringsrådgivare

400 Yh-poäng

Compliance

25p / 5v

Kursen syftar till att behandla regelefterlevnad, etik, moral och ansvar inom området försäkring. Målet med kursen är att den studerande ska uppnå kunskaper och färdigheter för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med god försäkringsförmedlingssed.

Ekonomi och försäkring

20p / 4v

Syftet med kursen är att behandla ekonomiska samband, villkor och begrepp för privatpersoner och företag. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i företags- och nationalekonomi för att kunna bedöma företags och individers ekonomiska nuläge och framtid.

Engelska för försäkringsbranschen

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla språkliga och kulturella aspekter av professionella yrkesrelationer på engelska. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på arbete inom att ge råd om, bistå vid fullgörande av och ingå försäkringsavtal samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer.

Examensarbete

25p / 5v

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk ge råd om, bistå vid fullgörande av, och ingå försäkringsavtal på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling. Examensarbetet presenteras muntligt och skriftligt.

Försäkringsjuridik

25p / 5v

Syftet med kursen är att förbereda den studerande för arbete inom olika försäkringsområden där juridiska kunskaper är ett krav. Målet med kursen är att göra en fördjupning i att hitta tillämpliga rättsregler i en given situation samt att ge kunskap om aktuellt juridiskt område.

 

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kundkommunikation

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla språkliga och kommunikativa aspekter av affärsmässiga yrkesrelationer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikativa verktyg samt förmåga att med olika kommunikationsstrategier skapa framgångsrika yrkesrelationer i rollen som Försäkringsrådgivare.

Liv- och pensionsförsäkring 1

20p / 4v

Syftet med kursen är att studera de tjänster som erbjuds privatpersoner och organisationer inom området försäkring. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de vanligaste försäkringsprodukter för privatpersoner inom liv- och pensionsförsäkring.

Liv- och pensionsförsäkring 2

30p / 6v

Syftet med kursen är studera de mer avancerade tjänster som erbjuds privatpersoner och organisationer inom området försäkring. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap i att utreda försäkringsbehov, tolka villkor samt premiestruktur.

Lärande i arbete 1

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Försäkringsrådgivare. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med ge råd om, bistå vid fullgörande av, och ingå försäkringsavtal.

Lärande i arbete 2

60p / 12v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Försäkringsrådgivare. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med ge råd om, bistå vid fullgörande av, och ingå försäkringsavtal.

Omvärldsbevakning

15p / 3v

Syftet med kursen är att behandla verktyg och metoder för omvärldsbevakning. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om hur samhällsutvecklingen påverkar försäkringsbranschen.

Risk Management

30p / 6v

Syftet med kursen är att behandla området riskhantering. Målet med kursen är att ge kunskap om hur systematiskt riskhanteringsarbete bedrivs inom olika definierade områden.

Sakförsäkring Företag

30p / 6v

Syftet med kursen är att behandla de försäkringstjänster som erbjuds företag och organisationer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de vanligaste försäkringsprodukterna inom sakförsäkring för företag.

Sakförsäkring Person

20p / 4v

Syftet med kursen är behandla de försäkringstjänster som erbjuds privatpersoner. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de vanligaste försäkringsprodukterna inom sakförsäkring för privatpersoner samt processen för skadereglering av de samma.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Distansupplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 400 Yh-poäng
Längd: 2 år
Start: HT 2024

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 4 stycken träffar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Träffarna genomförs antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Utrustning
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)
Stockholm School of Business finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

Terminstider

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-25     15        75

LIA-perioder

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-08   2024-06-21     11                55
2025-02-03   2025-04-24     12                60

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /