Systemförvaltning för lönespecialister

Kort kurs 20 veckor 50 Yh-poäng
Distansutbildning
Ansökningsperiod: 20 aug-20 sep.2021.
Utbildningsstart 25 oktober
Utbildningsledare: Monika Kageryd monika@ssb.se
Kostnad 0 kr.

Lär dig att förklara, förändra och förbättra

Kursen vänder sig till lönespecialister och går att kombinera med arbete. Kursen ger dig uppdaterade kunskaper om processer, system, automation och verksamhetsutveckling inom HR- och lönesystem.

Stärker din och ditt företags konkurrenskraft

Du lär dig färdigheter i att förvalta och utveckla systemstöd med fokus på effektivitet, användbarhet och automation. Du får kunskap att driva att förändringsarbete inom löneområdet samt avgöra vilka konsekvenser förändringar i organisation och processer har på systemuppbyggnaden. Utbildningen stärker din och ditt företags konkurrenskraft och bidrar till up-skill inom löneområdet.

Yrkesrollen förändras

Yrkesrollen lönekonsult står inför förändringar till följd av automatisering och digitalisering. Behovet av löneassistenter minskar samtidigt som det finns ett stort behov av kvalificerad lönekompetens. Vissa av arbetsuppgifterna kan automatiseras på sikt, vilket frigör utrymme för analys och ett mer proaktivt och konsultativt arbete. För att kunna arbeta på detta sätt krävs att man har förståelse för den verksamhet och de villkor som gäller. Den här korta kursen ger dig den nya kompetensnivån.

Tolka, utvärdera och förklara

Efter avslutad utbildning kan du självständigt behandla arbetsprocesser och kvalitetskriterier för automatiserade arbetsflöden i yrkesrollen som systemförvaltare av HR -och lönesystem. Du kan driva och projektleda IT-projekt. Du kan stötta företaget med de analyser och insikter som lön som verksamhetsstöd generar.

Flexibelt upplägg

Utformningen av utbildningen tillgodoser de höga krav på flexibilitet som både arbetsliv och studerande ställer. Upplägget, som tagit fram i samverkan med arbetslivet, ger dig möjlighet att anpassa tid, plats och fart utifrån dina och arbetsgivarens förutsättningar.

Linkedin Learning ingår

Alla studerande på SSBs korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om

  • Lönefunktionens plats i organisationen och vilka värden löneavdelningen tillgodoser.
  • Löneavdelningens system- och lösningskarta.
  • Digitala tjänster, trender och utveckling av automatiserade processer inom lönehantering och personaladministration såsom RPA, Chatbots, AI och ML
  • Ekonomi och redovisning ur ett löneperspektiv.
  • Personaladministration och HR ur ett löneperspektiv.
  • Digitala flöden och integrerade system kan användas för att utveckla, förbättra och effektivisera det löneberedande arbetet
  • Förändringsarbete kopplat till digital transformation.

Upplägg

Ansökningsperiod: 20 aug-20 sep.2021.
Utbildningsstart: 25 oktober
Utbildningstid: 20 veckor totalt
Studietakt 50 %

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom löneberedande arbete i minst 2 år heltid

Vem blir antagen till utbildningarna?

Många av våra kurser har fler sökande än antal platser. För att antagningen ska bli rättvis sker då urvalet efter en förutbestämd process.

De sökande som är behöriga rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. Den sammanlagda poängen i urvalsprocessen består av den poäng som tilldelas utifrån din yrkeserfarenhet och tidigare meriterande utbildning.

Du får 1 poäng för 1 månads meriterande eftergymnasial utbildning som du kan styrka med intyg. Det ges max 10 poäng i denna kategori.

Du får poäng för varje (helt) år som du har yrkeserfarenhet inom löneberedande arbete . Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg och det ges max 30 poäng i denna kategori.

Ansökan

Korta YH-kurser

• Digital Marketing
• Systemförvaltning för lönespecialister