Förändringsledning för hållbart företagande

Kort YH-kurs 16 veckor 40 yhp Yh-poäng
Distans
Distans. 50 %. Ansökningsperiod: 2023-06-22--2023-09-17
Studieperiod: 2023-10-02--2024-01-19
Utbildningsledare: Stefan Johansson stefan.johansson@elevera.org
Distans + Kostnadsfri + CSN
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80(mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Identifiera, involvera och engagera

Efter utbildningen kan du utveckla förändringsledning för hållbart företagande och utveckling för att maximera verksamhetens bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Vad innebär förändringsledning?

Förändringsledning handlar om att leda och genomföra förändringar i en organisation. Det innebär att identifiera och prioritera förändringsbehov, skapa en förändringsstrategi, involvera och engagera berörda parter och mäta och utvärdera resultaten av förändringen. Samtliga dessa delar innefattas i vårt utbildningsinnehåll, vilket ger både den teoretiska grunden och en praktisk del.

Kursöversikt

Kursen syftar till att du utvecklar kunskap och färdigheter i hur organisationer kan maximera sitt bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Kursen ger även en översiktlig bild över lagar, regler och föreskrifter som är aktuella, kopplat till hållbart företagande. Målet med kursen är att den studerande ska omsätta teori till praktisk handling i hur organisationer strategiskt kan koppla de globala hållbarhetsmålen till organisationens strategiska verksamhet. Kursens mål är även att ge den studerande kunskap om olika regel- och ramverk i syfte att förstå hur organisationer kan verifiera sitt hållbarhetsarbete.

Det här lär du dig

Du har efter avslutad utbildning kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt arbeta med och driva förändringsledning för ett hållbart företagande, i syfte att utveckla innovation och effektivare arbetssätt. Du har då också den teoretiska grunden för att kunna bli verifierad och certifierad genom den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om/i

• Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

• ISO26000 och tillhörande egendeklaration för organisationers samhällsansvar, SIS/TS 2.

• Inner Development Goals.

• Förekommande lagar, regler och föreskrifter kopplade till hållbart företagande.

• Att skriva affärscase kopplat till hållbarhet och företagets affärsstrategi.

Upplägg

Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka. Utbildarna är yrkesverksamma och strävar efter arbetslivsanknytning med skarpa case. Undervisningen har fokus på praktisk tillämpning med verkliga projekt, helst med uppgifter hämtade från deltagarnas arbeten, annars från LGR eller utbildarna. Vid behov genomförs flipped-classroom med uppgifter som ska lösas till ett schemalagt tillfälle.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).


Alla studerande på våra utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Yrkeserfarenhet: 6 månader heltid. Typ av yrkeserfarenhet: Dokumenterad yrkeserfarenhet inom organisations- eller verksamhetsutveckling, ledarskap och/eller projektledning, alternativt motsvarande erfarenhet.

Upplägg

Studieperiod: 2023-10-02–2024-01-19

Kostnadsfri

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN

Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /