Arbetsrätt

Kort YH-kurs 12 veckor 30 yhp. Yh-poäng
Distans
Ansökningsperiod: 2023-07-05--2023-09-20.
Studieperiod: 2023-10-02--2023-12-22
Utbildningsledare: Kathrine Weil kathrine@tec.se
Distans + Kostnadsfri + CSN

Identifiera, analysera och tillämpa

Kompetensutveckla dina färdigheter i att tillämpa juridiska metoder för att identifiera och analysera arbets-, diskriminerings- och arbetsmiljörättsliga problem.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom HR, ekonomi och/eller ledare som behöver kompetensutveckling inom lagstiftningen avseende arbetsrätt för att utvecklas in sin roll och kunna bidra till verksamhetens behov av arbetsrättslig vägledning. Kursen bedrivs på distans för att skapa så stor flexibilitet som möjligt för målgruppen och arbetslivets förutsättningar.

Vilken kompetens ger den?

Denna kurs ger de teoretiska och praktiska färdigheterna för att bättre fungera i din nuvarande yrkesroll. Kursen ger också möjligheter till ett utökat ansvar inom den befintliga yrkesrollen, eller kan leda till nya positioner eller roller.

Arbetslivets behov?

Det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom arbetsrätt i svenskt arbetsliv. Relevanta och verklighetsnära kunskaper, förmågor och kompetenser inom arbetsrätt är viktigt i den föränderliga värld vi navigerar i. Behovet av kompetens har ytterligare aktualiserats i och med de stora förändringar arbetsrätten har genomgått under 2022.

Vad lär man sig på kursen?

Kursens syfte är att behandla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet, som gäller den privata och den offentliga sektorn i Sverige men även viss översikt gällande EU-rätt som påverkar den svenska arbetsrätten. Även grundläggande kunskaper om systemets funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv.

I kursen introduceras du för centrala begrepp, rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik. Kursen behandlar även anställningsavtal, kollektivavtal, och arbetsrättsliga, diskrimineringsrättsliga, arbetsmiljörättsliga problem.

Målet med kursen?

Målet med kursen är att du ska utveckla färdigheter i att kunna tillämpa juridisk metod för att identifiera och analysera arbetsrättsliga, diskrimineringsrättsliga och arbetsmiljörättsliga problem. Du ska kunna applicera förhandling och rådgivning i arbetsrättsliga ärenden. Efter avslutad utbildning ska du självständigt analysera och komma fram till aktuella rättsfall samt arbetsrättsliga problem som är vanliga i den organisation de verkar i. Även självständigt styra inflytandet för arbetsmarknadens parters i olika arbetsrättsliga situationer.


Alla studerande på våra utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Upplägg

Upplägg
Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka. Utbildarna är yrkesverksamma och strävar efter arbetslivsanknytning med skarpa case. Undervisningen har fokus på praktisk tillämpning med verkliga projekt, helst med uppgifter hämtade från deltagarnas arbeten, annars från LGR eller utbildarna. Vid behov genomförs flipped-classroom med uppgifter som ska lösas till ett schemalagt tillfälle.

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Yrkeserfarenhet: 1 år heltid. Typ av yrkeserfarenhet: Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med HR, ekonomi och/eller ledarskap.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /