Digital Marketing

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Studieperiod: 2023-10-02--2023-12-22
Monika Kageryd monika@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80(mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se
Kostnad 0 kr.
Utbildningsledare: Mikael Dahlberg mikael.dahlberg@elevera.org
Distans + Kostnadsfri + CSN

Lär dig att hantera digital marknadsföring

En kort kompetenskurs för dig som är yrkesverksam och behöver uppdatera dina kunskaper inom digital marknadsföring. Kursen är kostnadsfri, på distans, berättigar till CSN och har ett flexibelt upplägg.

För dig som är yrkesverksam

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom försäljning och marknadsföring och behöver re-skill eller up-skill. Du får här möjlighet att komplettera din tidigare kompetens med nytt yrkeskunnande. Bland annat lär du dig planering, genomförande och uppföljning av digitala marknadsinsatser med hjälp av metoder, begrepp och gällande regelverk.

Specialiserade och aktuella kunskaper

Målet med kursen är att du ska utveckla specialiserade och aktuella kunskaper om digitala mediekanaler och dess funktion för effektivt upphandla och använda digitala marknadsföringstjänster.

Digital marknadsföring växer explosionsartat

De senaste fem åren har företagens digitala medieinvesteringar nästan fördubblats. I och med pandemin har digitaliseringen påskyndats och de digitala kanalerna flyttat fram sina positioner ytterligare. Samtidigt sker en allt större del av handeln över till nätet. I december 2020 växte e-handeln med 50% jämfört med samma månad 2019.

Ökade kompetenskrav

I takt med de digitala kanalernas ökade betydelse, växer också behovet hos alla som arbetar med marknadsföring och försäljning att behärska verktyg, begrepp och metoder för att effektivt nå ut till målgruppen i de digitala kanalerna.

I samarbete med branschföretag

I samarbete med bland annat Google och IAB Sverige har dagens kompetensbehov tydliggjorts. Konkret efterfrågar arbetslivet aktuell kompetens i hur man upphandlar medietjänster i den digitala världen. Det handlar bland annat om digitala verktyg och tekniker, vilka termer och begrepp som är relevanta, GDPR, och de digitala kanalernas funktion och egenskaper.

Flexibelt upplägg

Utformningen av utbildningen tillgodoser de höga krav på flexibilitet som både arbetsliv och studerande ställer. Upplägget, som tagit fram i samverkan med IAB Sverige, ger dig möjlighet att anpassa tid, plats och fart utifrån dina och arbetsgivarens förutsättningar. Självklart blir du certifierad inom digital media via IAB Sverige efter slutförd utbildning.

E-learning

Utbildningen är huvudsakligen en e-learning, det vill säga onlinebaserad undervisning oberoende av tid och rum. Till detta finns möjlighet till handledning. Avslutningsvis genomförs ett projekt/case. På detta sätt skapas en flexibilitet vid genomförandet som är helt anpassad utifrån såväl de studerandes som arbetslivets förutsättningar.

Behovet är stort och berör de flesta företag. Alla från publicister, annonsörer och mediebyråer till adtech-bolagen och plattformsföretagen har glädje av denna utbildning, säger Mikael Lenstrup, utbildningsansvarig IAB Sverige.

Linkedin Learning ingår

Alla studerande på SSBs korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Efter avslutad utbildning

Efter kursen har du kompetens att sammanställa en tydlig brief och självständigt behärska beställarens roll gentemot en byrå. Du kan planera en verksamhets synlighet och närvaro i digitala kanaler. Du kan bedriva varumärkesbyggande marknadsföring i det föränderliga digitala medielandskapet.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildning har du kunskaper och färdigheter i

 • Marknadsföringsmodeller, målgruppsmöjligheter, regler och riktlinjer.
 • Akronymer och terminologi samt svenska och internationella standards.
 • GDPR/Dataskyddförordningen.
 • Reklamtrötthet, viewability och AdFraud.
 • Attribution och konverteringsvärden.
 • Mediematematik.
 • Välja rätt KPI:er.
 • Utvärdera digitala kampanjer.
 • Bedöma åtgärder i digitala mediekanaler och utvärdera möjligheter och resultat av valda åtgärder.
 • Ur ett marknadsföringsperspektiv hantera det digitala medielandskapet såsom exempelvis dispay-annonsering, online video, sociala medier, influencer marketing, digital audio och podcast, DOOH, mobilannonsering, e-post marknadsföring, programmatic handel och native advertising.

 

Upplägg

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom försäljning och marknadsföring.

Antagningsbesked: 7-14 dagar innan kursstart
Studieperiod: 2023-10-02–2023-12-22
Kurslängd: 12 veckor
Studietakt 50 %

Frågor om antagningen skickar du till antagning@ssb.se

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg.

Upplägget, som tagit fram i samverkan med arbetslivet, ger de studerande möjlighet att anpassa tid, plats och fart utifrån sina och arbetsgivarens förutsättningar.

Utbildningen är huvudsakligen en e-learning, dvs onlinebaserad oberoende av tid och rum. I tillägg till detta finns möjlighet till handledning. Avslutningsvis genomförs ett projekt/case. På detta sätt skapas en flexibilitet vid genomförandet som är helt anpassad utifrån såväl de studerandes som arbetslivets förutsättningar.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Utbildningen ger dig en up-skill inom digital marknadsföring. Bland annat lär du dig planering, genomförande och uppföljning av digitala marknadsinsatser med hjälp av metoder, begrepp och gällande regelverk.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom marknadsföring omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Vem blir antagen till utbildningarna?

Många av våra kurser har fler sökande än antal platser. För att antagningen ska bli rättvis sker då urvalet efter en förutbestämd process.

De sökande som är behöriga rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. Den sammanlagda poängen i urvalsprocessen består av den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i gymnasiekursen Engelska 6 samt den poäng som tilldelas utifrån din yrkeserfarenhet och tidigare meriterande utbildning.

Du får 1 poäng för 1 månads meriterande eftergymnasial utbildning som du kan styrka med intyg. Det ges max 10 poäng i denna kategori.

Du får poäng för varje (helt) år du har arbetat inom marknadsföring. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg och det ges max 30 poäng i denna kategori.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /