It-säkerhet

Kort YH-kurs 16 veckor 40 Yh-poäng
Distans
Ansökningsperiod: 2023-05-19--2023-09-10
Studieperiod: 2023-09-25 - 2024-01-12
Utbildningsledare: Jonathan Burns jonathan.burns@medieinstitutet.se
• Distans • CSN • Kostnadsfri 0:-
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Riktlinjer, arbetssätt och policys

En kort kurs som lär dig att självständigt skapa och styra en verksamhets säkerhetskultur. Du lär dig viktiga riktlinjer, arbetssätt och policys för IT-säkerhet.

Efterfrågan på kompetens inom it-säkerhet ökar och det är en nyckelfaktor för fortsatt digitalisering av det moderna samhället. Myndigheter, företaget och privatpersoner är beroende av applikationer, system och data i sin vardag och är därför mer exponerade och sårbara mot attacker, intrång och social manipulation.

Snabb utveckling

Nuvarande arbetssätt inom IT-, informations- och cybersäkerhet stödjer inte den snabba utvecklingen inom digitaliseringen. Kompetensnivån hos ledande yrkesverksamma inom området är inte tillräcklig för att motverka digitaliseringens negativa effekter. Här är kursen som ger dig kunskaper och lösningar.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen riktar sig till personer i en ledande position. Det är inte en programmeringskurs utan du lär dig på kort tid viktiga discipliner av IT-säkerhet.

 • Du lär sig bland annat riktlinjer, arbetssätt och policys för information och metoder inom IT-säkerhet.
 • Kursen behandlar hur du arbetar förebyggande med IT-säkerhet.
 • Du introduceras för centrala begrepp, modeller, standarder och certifieringar inom IT-säkerhet och management av informationssystem.
 • Du får kunskaper om olika arbetssätt och metoder för att identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp IT-säkerhet.
 • Kursen behandlar olika risker, sårbarheter och problemområden inom IT-säkerhet.

Agenda 2030

Agenda 2030 driver på utvecklingen inom digitalisering och även om digitaliseringen medför stora positiva effekter så finns det en ökande negativ sida också. Hotbilden, riskerna och sårbarheterna ökar i samma takt som de positiva effekterna Det gör att IT-säkerhetsfrågan är viktig för att digitaliseringen ska kunna fortgå.

Uppfyller delmål 9.1.

Den här korta yh-kursen bidrar till att skapa en mer hållbar, motståndskraftig och säker digital infrastruktur enligt  delmål 9.1 (Agenda 2030 ). Kursen fokuserar på vikten av en hög säkerhetskultur och ett aktivt förebyggande arbete med IT-säkerhet hos verksamheter för att möjliggöra ett säkert digitalt Sverige.

Den rådande bristen på tillgänglig kompetens som kan bidra i digitaliseringen riskerar på sikt att leda till en generellt undermålig säkerhetsnivå, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Alla studerande på våra korta kurser har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Målet med kursen

Efter avslutad kurs kan du skapa och bedriva en säkerhetskultur med riktlinjer, arbetssätt och policys för IT-säkerhet.

Kursen ger bland annat följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • Olika begrepp och terminologi inom IT-säkerhet
 • Standarder och certifieringar inom IT-säkerhet.
 • Arbetssätt och metoder för att identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp IT-säkerhet.
 • Olika säkerhetsrisker, sårbarheter och problemområden inom IT-säkerhet.
 • Välja ut och applicera vägledningsmodeller som stöd för strategisk utveckling av en verksamhets
 • IT-säkerhet och informationssystem.
 • Analysera och reflektera över relationer mellan standardramverk för IT-säkerhet och en verksamhets behov.
 • Identifiera och analysera risker i en verksamhets informationssystem.
 • Självständigt implementera och styra en verksamhets säkerhetskultur med riktlinjer, arbetssätt och policys för hur information och metoder inom IT-säkerhet ska behandlas.

Upplägg

Kostnad: Kostnadsfri (0 kr).
Ansökningsperiod:
2023-05-19–2023-09-10
Studieperiod:
2023-09-25 — 2024-01-12
Plats: Digitalt
Behöver: Dator och uppkoppling, papper och penna.
Kursmaterial: Inga kostnader.
Intyg: Varje deltagare som avslutar kursen med godkänt resultat får ett intyg.
Språk: Kursen genomförs på svenska.
Tid: Måndagar 17.00-20.00 (inkl. pauser) detta gäller föreläsningsdagarna.

Utbildningen är på halvfart 50% och erbjuder möjligheten att kombinera arbete med studier. Den vänder sig till yrkesverksamma personer på företag och organisationer som behöver fördjupad kompetens inom IT-säkerhet.

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

 

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Du ska ha minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av en ledande position i en verksamhet. Intygas med arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande.

Vem blir antagen till utbildningarna?

Många av våra kurser har fler sökande än antal platser. För att antagningen ska bli rättvis sker då urvalet efter en förutbestämd process.

De sökande som är behöriga rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. Den sammanlagda poängen i urvalsprocessen består av den poäng som tilldelas utifrån din yrkeserfarenhet och tidigare meriterande utbildning.

Du får 1 poäng för 1 månads meriterande eftergymnasial utbildning som du kan styrka med intyg. Det ges max 10 poäng i denna kategori.

Du får poäng för varje (helt) år som du har yrkeserfarenhet av en ledande position i en verksamhet. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg och det ges max 30 poäng i denna kategori.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /