Lönespecialist

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Malmö Stockholm
64 veckor heltid varav 16 veckor LIA / Praktik
Nästa utbildning startar HT 2021 och ansökan öppnar i februari
Utbildningsledare Stockholm: Monika Kageryd monika@ssb.se
Utbildningsledare Malmö: Argjent Veliu argjent@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

För dig som vill ha en nyckelroll

Passar dig som vill ha en nyckelroll inom affärsekonomi, lönehantering och personaladministration.

Lönespecialisten är extremt efterfrågad både som rådgivare och konsult. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering ställer ständigt ökade krav på löneyrket. Lönespecialistens yrkesroll utvecklas snabb takt och det pågår ett stort generationsskifte. Därför är bristen på utbildade lönespecialister stor.

Under utbildningen lär du dig att sköta lönehantering och alla andra praktiska moment som ingår. Du lär dig även att att ta hand om personaladministrativa frågor och kommunikationsinsatser. Du får kompetens inom affärsekonomi, lönehantering och personaladministration.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

Auktoriserad lönekonsult

Utbildningen kan ge dig SALK-auktorisation (svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av tio har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

I utbildningen får du bland annat lära dig:

 • Förstå och tillämpa löneadministrativa regelverk
 • Förstå hur löneområdet med moderna metoder hanteras i ekonomisystem, med särskilt fokus på det personaladministrativa området
 • Arbeta praktiskt med samtliga moment inom ett löneår, inklusive avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsrutiner
 • Skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter mm
 • Avgöra vad som är förmån och vad som räknas som lön
 • Hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 • Tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 • Förstå bokföringens grunder, självständigt hantera lönerelaterade uppgifter och kommunicera om samt felsöka i bokföringen
 • Använda det affärsengelska språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Lönespecialist
 • Lönekonsult
 • Lönehandläggare
 • Löneadministratör
 • Personaladministratör, personalhandläggare

Läs vad en elev tycker om utbildningen Lönespecialist på SSB

Innehåll

Lönespecialist

320 Yh-poäng

Arbetsrätt

30p / 6v

Kursens syfte är behandla lagstiftningen och juridisk metod inom det arbetsrättsliga området.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ett juridiskt förhållningssätt till frågor som rör arbete, personal och löner i yrkesrollen som Lönespecialist.

Examensarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar enligt uppdragsgivares förfrågan.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt analysera och presentera ett konsultuppdrag inom lönehantering och personaladministration.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Konsultativt arbetssätt

10p / 2v

Kursen syfte är att behandla den konsultativa aspekten av yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen samt förmåga att tillämpa service och säljande arbetssätt I kundrelationer.

Lärande i Arbete (LIA) 1

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom lönehanteringsarbete.

Lärande i Arbete (LIA) 2

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom lönehanterings- och personaladministrationsarbete.

Lönehantering och lönesystem 1

40p / 8v

Kursens syfte är behandla grundläggande löneberedningsarbete samt lönehanterings- och personaladministrationsarbetets roll i och påverkan på företag och organisationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla teoretiska kunskaper inom löneadministration samt förmåga att hantera grundläggande löneberedning och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Lönespecialist.

Lönehantering och lönesystem 2

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla det löneberedande arbetet med hänsyn till arbetsrättsliga och systemtekniska aspekter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om årliga lönerutiner samt förmåga att hantera företags och organisationers löneadministration och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Lönespecialist.

Pensioner och försäkringar, förmånsrätt och resereglemente

30p / 6v

Kursens syfte är behandla hanteringen av pensioner och försäkringar samt förmånsrätt och reseregulativa bestämmelser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa regelverk samt förmåga att bereda lön i enlighet med bestämmelser för pension, försäkringar, förmåner och resor.

Personalarbetets innehåll och processer

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla olika processer inom HR- och personaladministration.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om hur olika lönefrågor påverkas av personalarbetets innehåll och processer samt förmåga att hantera personaladministrativa frågor.

Personalekonomi och personalredovisning

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla hur ett företags humankapital kan optimeras ur ett personalekonomiskt perspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om personalekonomisk verksamhetsstyrning samt förmåga att analysera och värdera ett företags humankapital med hänsyn till lönsamhet i yrkesrollen som Lönespecialist.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Lönespecialist

• Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
• Matematik B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Lönespecialist Malmö
År 2018-2020
HT 2018 3/9  – 11/1, 19 veckor, 95 poäng
VT 2019 14/1 – 14/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2019 19/8 – 24/1, 23 veckor, 115 poäng

År 2019-2020
HT 2019 19/8-10/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2020 13/1-26/6, 24 veckor, 120 poäng
HT 2020 10/8-18/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020 17/8-8/1 2021, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 11/1-25/6, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021 9/8-17/12, 19 veckor, 95 poäng

LIA Lönespecialist Malmö
År 2017-2018
LIA 1 5/2-30/4, 2018, 8 veckor
LIA 2 19/11- 11/1, 2019, 8 veckor

Lönespecialist Stockholm
År 2018-2019
HT 2018 20/8  – 11/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2019 14/1  – 28/6, 24 veckor, 120 poäng
HT 2019 12/8 – 20/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 19/8-10/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2020 13/1-26/6, 24 veckor, 120 poäng
HT 2020 10/8-18/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020 17/8-8/1 2021, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 11/1-25/6, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021 9/8-17/12, 19 veckor, 95 poäng

LIA Lönespecialist Stockholm
År 2018-2019
LIA 1, 18/2–12/4, 2019, 8 veckor
LIA 2, 28/10–20/12, 2019, 8 veckor

År 2019-2020
LIA 1, 2/3, 2019–24/2, 2020, 8 veckor
LIA 2, 26/10–17/12, 2020, 8 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så meddelar vi dig när ansökan öppnar 2021
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.