Sälj- och marknadskoordinator

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Stockholm
64 v heltid varav 20 v LIA-praktik
Ansökningsperiod 1 feb-3 maj 2020. Planerad skolstart hösten 2020.

För dig som gillar stora affärer

Sälj- och marknadskoordinatorn utgör navet i den moderna multikanalstrategin. En person som förstår alla delar i säljprocessen, har förmågan att generera leads åt säljarna och gör att marknadsavdelningen kan bygga långsiktiga och lönsamma relationer.

Beslut om utbildningsstart ges i januari 2020 

Den snabba digitala utvecklingen förändrar inte bara vårt samhälle utan även hur företag gör sina affärer. B2C-företagen har redan förstått det, men nu har B2B-företagen vaknat – och det rejält.

Nu efterfrågar arbetsgivarna personer som behärskar marknadsföring och de digitala verktygen, samtidigt som de kan hantera de komplicerade säljprocesserna inom B2B. Ett spännande jobb för dig som gillar stora affärer och mycket ansvar.

Vad gör en sälj- och marknadskoordinator?

En sälj- och marknadskoordinator hjälper proaktivt kunden i sin köpresa. Från att väcka intresse till att övertyga till köp och skapa lojalitet. Många gånger handlar det om att erbjuda ett värdefullt content, ett intressant innehåll, till de kontakter och prospekts som ofta genererats via digitala ytor.

Denna kompetens är precis vad framtidens sälj- och marknadsavdelning behöver.
Fredrik Odevall, Affärsrådegivare på Swedbank.

Utnyttja sociala medier

En sälj- och marknadskoordinator jobbar aktivt med sociala medier, e-mail, branschevent, webbinarier, podcasts, nyhetsbloggar etc. Att kunna analysera innehåll och använda sociala medier som Linkedin och Facebook är centralt.

Sales Development Representative

I USA kallas denna nya yrkesroll Sales Development Representative (SDR) och toppar listorna på nyrekryteringar. Det är en nyckelroll som får Content Marketing att fungera i praktiken.

”I min värld är SDR:en en tydlig säljroll men med en tung koppling mot marknad och faktiskt någon som bör sitta på marknadsavdelningen”, Oliver Lopez, Structsales.

Du lär dig:

 • Planera och driva projekt inom försäljning och marknadsföring
 • Marknadsföring och försäljning i digitala kanaler och verktyg för digital marknadsföring, som t ex Google Ads och Analytics.
 • Skapa, vårda och utveckla kundrelationer
 • Använda olika CMS-system och publiceringsverktyg för sociala medier som Linkedin, Twitter, Facebook m fl
 • Utföra lönsamhetsberäkningar och budgetera för olika sälj- och marknadsaktiviteter
 • Omvärldsbevaka och analysera innehåll på sociala medier
 • Utforma innehållsanpassade, säljdrivande texter
 • Använda Lead management som redskap för att fånga, identifiera och engagera kunder

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter examen kommer du bl a kunna arbeta som:

 • Sälj- och marknadskoordinator
 • Sales Development Representative
 • Lead Generation Specialist
 • Business Development Representative
 • Marknadskoordinator

 

Innehåll

Sälj- och marknadskoordinator

320 Yh-poäng

Affärsmannaskap

25p / 5v

Kursen ger kunskaper om centrala teorier, modeller och begrepp inom organisations-, marknads- och verksamhetsstrategi. Kursen ger kunskaper i att utvärdera affärsideer och affärsmodeller. Kursen ger kunskaper i metoder för affärsutveckling.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att
självständigt och i samverkan analysera och presentera underlag för
välgrundade beslut i affärsutvecklande arbete inom sälj- och
marknadskoordinering.

Försäljning i digitala kanaler

30p / 6v

Kursens syfte är att ge färdigheter i att:

• utforma och sprida innehåll för att driva trafik och generera kundprospekt.
• I att välja och utvärdera digitala aktiviteter samt bedriva multikanalförsäljning.
• I att tillämpa olika digitala strategier och arbetssätt

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Du lär dig olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap.
Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen. Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling I kompetensinventering. I entreprenöriell metod.

Lead management och Marketing Automation

30p / 6v

Du får kunskaper om centrala teorier, verktyg och begrepp inom Lead Management I automatisk kundhantering och -bearbetning i plattformar och system. I omvärldsbevakning avseende trender och utveckling av automatiserade processer inom Marketing Automation

namn: Lärande i Arbete 1

50p / 10v

Kursen ger kompetens att med handledarstöd eller visst handledarstöd bedriva arbete inom teoretisk och praktisk kunddialog, lead management och koordinering av sälj- och marknadsaktiviteter i yrkesrollen som Sälj- och Marknadskoordinator.

Lärande i Arbete 2

50p / 10v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med teoretisk och praktisk kunddialog, lead management och koordinering av sälj- och marknadsaktiviteter. Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk kunddialog, lead management och koordinering av sälj- och marknadsaktiviteter.

Projektledning

20p / 4v

Kursen ger färdigheter i att tillämpa olika verktyg för att utforma, genomföra och utvärdera projekt. Kursen ger färdigheter i att utföra lönsamhetsberäkningar och budgetera för aktiviteter och projekt. Kursen ger färdigheter i att utöva projektledarskap i yrkesrollen som Sälj- och Marknadskoordinator.

Social selling

20p / 4v

Du lär dig att använda och utveckla både sitt personliga samt företagets varumärke i digitala kanaler för att uppnå ökad försäljning och affärsnytta i yrkesrollen som Sälj- och Marknadskoordinator

Sälj- och marknadskoordinering

30p / 6v

Du lär dig om grundläggande teorier, modeller och begrepp inom B2B-försäljning. Om de olika faserna i köpprocessen. I traditionell och digital mötesbokning, behovsanalys och säljmetodik. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att analysera och ta actions på MQL genom både traditionella och digitala försäljningsaktiviteter.

Sälj- och marknadsstrategi

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att ta fram en långsiktig sälj-och marknadsstrategi som stödjer bolagets affär och leder till försäljning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.