Hållbarhetsredovisning för redovisningskonsulter

Kort YH-kurs 16 veckor 40 yhp Yh-poäng
Distans
Distans. Studietakt 50 %. Öppen för sen anmälan
Studieperiod: 2023-10-17--2024-02-02
Utbildningsledare: Stefan Johansson stefan.johansson@elevera.org
Distans + Kostnadsfri + CSN
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80(mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Frivillig och lagstadgad hållbarhetsredovisning

Få spetskompetens inom hållbarhetsredovisning. Du lär dig bland annat GRI – Standars för hållbarhetsredovisning men också checklistor och hållbarhetsrapporer med bakgrund, lagkrav och innebörd.

Den viktigaste faktorn efter pris och kvalitet när kunder väljer redovisningsbyrå

Utbildningen stärker konkurrenskraften hos dig och ditt företag samt bidra till up-skill/new skill inom redovisningsområdet. Hållbarhet och kundorientering utgör en stor utvecklingspotential såväl som en kompetensutmaning för branschen. Du som går den här korta YH-kursen bygger vidare på befintliga kunskaper inom redovisning och  vidareutvecklar dem till företagens hållbarhet.

Arbetslivet efterfrågar hållbarhets kompetens då den förutom det lagkrav som redan finns är nödvändig och önskvärd ur ett konkurrensperspektiv. Hållbarhetsfrågor är den viktigaste faktorn efter pris och kvalitet när kunder väljer varumärke och är också en viktig faktor för att vara attraktiv som arbetsgivare.

Globala målen

Utbildningen bidrar till att förstå de övergripande globala målen – där hållbarhetsredovisning är en förutsättning för att följa upp företagens hållbarhetsarbete. Att hållbarhetsredovisa blir ett krav för att kunna mäta hållbarhetsmålen.

Öka kompetensen kring hållbarhet

Det finns en osäkerhet kring vad hållbarhet och hållbart företagande är och hur man för en dialog kring ämnet. För att motverka detta krävs insatser som utbildning, metodik och konkreta verktyg. Skall redovisningsbyråerna arbeta med hållbarhet som en ytterligare tjänst till sina kunder måste man höja sin kompetens kring ämnet.

Utbildningens innehåll

KURS 1. Introduktion av hållbarhetsredovisning 10 yhp
KURS 2. Genomförande av hållbarhetsprocessen – hållbarhetsrapporten 30 yhp

Utbildningens upplägg

Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka. Utöver lektioner tillhandahålls veckovisa studieuppgifter med löpande återkoppling, grupparbeten/case i mindre grupper samt direkt tillgång till utbildningsledare. Utbildningen har inga fysiska träffar, detta upplägg ger bäst förutsättningar att kombinera studier med arbete för att nå utbildningsmålen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• Hållbarhetens uppkomst, bakgrund, lagkrav och innebörd

• Hållbarhetsredovisning – både den frivilliga och den lagstadgade

• Kommunikationen av hållbarhetsarbetet och dess påverkan

• Intressentmodellens tillämpningsområden

• Redovisningskonsultens och Företagets ansvar i ett hållbart samhälle

• GRI – Standars för hållbarhetsredovisning

• De globala målen för hållbar utveckling

• Principer för redovisning

• Checklistor – för hållbarhetsredovisning – trappa – för hållbarhetsredovisning – kunna prioritera

• Kunskap om hållbarhetsredovisning och en hållbarhetsrapports olika delar

• Tredjepartsprogram för hållbarhetsredovisning

• Soft skills och konsultation/rådgivning

• Affärsystemleverantörer

• Digital transformation – samla in kunddata och branschdata

• Integrerad Rapportering – förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella faktorer

• Anpassning av styrmodellen i ekonomisystemet (konto och dimensionsstruktur)

• Gröna lån – används på rätt sätt


Alla studerande på våra korta kurser har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • 1 år heltid. Minst ett års yrkeserfarenhet inom redovisning/bokföring och/eller affärsrådgivning/konsultation.

Upplägg

Studieperiod: 2023-10-17–2024-02-02

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Ansökan

Sen anmälan
Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /