Digital transformation för lönespecialister

Kort kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distansutbildning
Utbildningsstart hösten 2020
Frågor skickas till kurs@ssb.se

Kompetenshöjning som möter de nya digitala kraven

Yrkesrollen som lönespecialist blir allt mer digital och innehåller nu även analyser och rådgivning. Du som känner att du saknar dessa bitar har nu en möjlighet att höja din kompetens.

Den här korta YH-kursen innehåller två delkurser: Digitaliserade löneprocesser samt Kundorienterat arbetssätt.

Dessa två delar behandlar digitalisering och olika systemstöd/tjänster för en  tidsbesparande lönehantering samt hur du utvecklar din konsultativa roll i arbetet. Du lär dig att analysera, göra bedömningar och kommunicera på rätt sätt med dina kunder.

Du lär dig också hur digitalisering och automatisering kan utveckla, förbättra och effektivisera arbetet inom lönehantering och personaladministration. Dessutom får du kunskap om hur den tid som frigörs kan användas för att utveckla de kundorienterade och rådgivande delarna inom yrkesrollen

Du får färdigheter:

  • I att tolka, utvärdera och förklara systemgenererad information i yrkesrollen
    som lönespecialist.
  • Att ur systemgenererad information identifiera och framställa relevanta underlag som skapar mervärde för verksamheten.
  • I att anpassa bemötande och kommunikation efter situation och mottagare.
  • Att i yrkesrollen som lönespecialist handla proaktivt i kundrelationer.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom löneberedande arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar vi dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha kompetens i

  • Att självständigt behandla arbetsprocesser och kvalitetskriterier för automatiserade arbetsflöden i yrkesrollen som lönespecialist.
  • Att tillämpa ett kundnära och säljande arbetssätt i yrkesrollen som lönespecialist.

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Utbildningstid: 12 veckor totalt
Lektion: 2 tim/vecka
Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
”Öppet hus”: 1 tim/vecka
Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)
Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

BEHÖRIGHET

Slutbetyg från gymnasium

Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Dokumenterad yrkeserfarenhet inom löneberedande arbete omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2020.
Utbildningstid: 12 veckor

Anmäl dig nedan så får du information när ansökan öppnar