Rekordstort intresse för YH-utbildningar under 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar årets prognoser och siffror. Intresset för YH-utbildningar är rekordstort och regeringen fortsätter att satsa på utbildningsformen.

Många extra platser i yrkeshögskolan 2020-2022

Myndigheten för yrkeshögskolan fattade utifrån vårändringsbudgeten, under juni – juli i år, beslut om fler platser med start 2020. Det handlar om drygt 5 000 fler platser på redan beslutade utbildningar, knappt 3 700 fler platser för kurser och kurspaket samt cirka 400 platser för försöksverksamhet kallad YH-flex, det vill säga validering som första steg och sedan komplettering med nödvändiga kurser för snabb väg till examen.

Sammantaget är det en rejäl ökning av platser under 2020 – 2022 i den redan pågående expansionen av yrkeshögskolan.
Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Distans eller i klassrum?

Var fjärde utbildning i det ordinarie utbudet var efter besluten i januari kategoriserad som distansutbildning. När det gäller extraplatserna som beslutats i år är det istället var tredje. För kurser och kurspaket är det en betydlig större andel, där nästan nio av tio utbildningar som startat är distansutbildningar.

Hur gick det under våren 2020?

Många är nyfikna på vad som hände i yrkeshögskolan under våren 2020, när många utbildningar lades om till distansform. Påverkades examensgraden, totalt? Finns skillnader mellan utbildningsområden? Här har en prognos gjorts utifrån de studerande som tagit examen under januari-juni. Prognosen visar på att den totala examensgraden troligen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som förra året, men att den förmodligen kommer att både öka och minska något för olika utbildningsområden. En mycket preliminär slutsats av denna nya typ av analys är att det inte verkar ha skett stora förändringar i om de studerande avslutar sina utbildningar jämfört med tidigare år.

Intresset för YH har ökat kraftigt under året

Under våren 2020 stannade trafiken på webbplatsen yrkeshogskolan.se av i mars/april, för att sedan öka mycket kraftigt. I maj-juni var ökningen, jämfört med samma period förra året, cirka 80 procent. Under juli-augusti var ökningen närmare 90 procent. I september är trafiken 60 procent högre än samma månad föregående år.

Ansökningar 2021

I januari 2021 fattas besluten om årets stora YH-ansökan. Det vill säga vilka YH-utbildningar som MYH kommer att bevilja 2021. Antalet sökta utbildningar i år var 1 482, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året.

Innehållet är hämtat från en nyhet (23 nov 2020) på myh.se

Här kan du läsa artikel i sin helhet

 

 

 

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /